عنوان دوره طول دوره شهریه استاد وضعیت ثبت نام
3ds max 12 جلسه 3 ساعت 2062000 تومان زهرا عموئی

سرفصل ها و محتوای دوره آموزش 3ds max

هدف دوره: .

پیش نیاز : ندارد.

دانلود استاندارد دوره


مشاهده رزومه استاد


سرفصل دوره