3 سال قبل

برگزاری دوره های برنامه نویسی آنلاین در مازندران

فرایانه، با هدف تربیت نیروی متخصص در امر برنامه نویسی و طراحی نرم افزار، دوره های مجازی (غیرحضوری) تربیت برنامه نویس حرفه ای را برگزار می کند. دوره های آنلاین در محیط اسکای روم برگزار میشوند.

برگزاری دوره های برنامه نویسی آنلاین در مازندران