مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی نرم افزار

درباره استاد زهرا عموئی

Rezome.pdf

دانلود فایل رزومه
زهرا عموئی

دوره های آموزشی دیگر استاد زهرا عموئی