عنوان دوره طول دوره شهریه استاد وضعیت ثبت نام
کاربر ICDL 20 جلسه 3 ساعت 777000 تومان زهرا عموئی

سرفصل ها و محتوای دوره آموزش کاربر ICDL

هدف دوره: یکی از ملزومات زندگی در عصر تکنولوژی و فناوری، دانش کاربری کامپیوتر می‌باشد. می‌توان اذعان داشت که این دانش پیش نیاز احراز اکثر مشاغل و نیاز عمده‌ی آموزشی دانشجویان و نیز سایر کاربران و علاقه‌مندان کامپیوتر است. ICDL مخفف International Computer Driving Licence به معنای گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر، می‌باشد.

پیش نیاز : ندارد.

دانلود استاندارد دوره


مشاهده رزومه استاد


سرفصل دوره