5 سال قبل

آموزش صفر تا صد برنامه نویسی در فرایانه سورک

بیکاری؟
چه مهارتی بلدی؟؟؟
عیبی نداره هیچوقت دیر نیست.
آموزشگاه فرایانه سورک انتخاب خوبیه برای آموزش صفر تا صد برنامه نویسی تا بتونی یه کار پردرآمد پیدا کنی..

آموزش صفر تا صد برنامه نویسی در فرایانه سورک